Agenda

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

De statistieken

Vandaag 57
Deze week 548
Deze maand 2953
Sinds 11-2008 1080508

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens 

 

 

De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)
Om alle overheden waar ook ter wereld te kunnen aanspreken op misdaden tegen de menselijkheid werd er op 10 december 1948 door de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uitgeroepen. Dit zijn onvervreemdbare rechten voor ieder individu op aarde, ongeacht de plaatselijke wetten van zijn land.
Hieronder vindt u de tekst van artikel 1 t/m 5 in het Nederlands en het Catalaans

 

 

 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
Declaració Universal de Drets Humans
 
Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.
Article 1
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.
 

Artikel 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Article 2
Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició.
A més, no es farà cap distinció basada en l'estatut polític, jurídic o internacional del país o del territori al qual pertanyi una persona, tant si és independent com si està sota administració fiduciària, si no és autònom, o està sota qualsevol altra limitació de sobirania.

 

Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

Article 3
Tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat.
 

Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Article 4
Ning√ļ no ser√† sotm√®s a esclavitud o servitud: I'esclavitud i el tr√†fic d'esclaus s√≥n prohibits en totes llurs formes.
 

Artikel 5
Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Article 5
Ning√ļ no ser√† sotm√®s a tortures ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants.
  2024 Harmen W. Schoonekamp | contact | Talennet | sitemap...

Citaat van de dag

"De mensheid moet een einde maken aan oorlog, of oorlog zal een einde maken aan de mensheid.
La humanitat ha de posar fi a la guerra. Altrament, la guerra posarà fi a la humanitat. "
- John F. Kennedy -
(1917-1963)

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.